Våtkemi

Vi tar hand om industrins fasta
och flytande oorganiska avfall

Våtkemi

Vi tar hand om industrins fasta och flytande oorganiska avfall

Optimerade processer

Genom kontinuerliga utvärderingar av processerna utforskar vi möjligheter att kunna hantera det framtida behovet

Energihantering

Vi implementerar energieffektiva lösningar för att minska anläggningens energiförbrukning och klimatpåverkan

Kunskapsfrämjande

Aktivt samarbete med industrier och myndigheter för att främja kunskap om hållbara avfallshanteringstekniker

Våtkemianläggningen

Verksamheten har utvecklats under åren för möjliggörande av en bredare behandlingskapacitet.

Våtkemianläggningen byggdes på 70-talet under tidigare Uddeholms verksamhet för regenerering av svavelsyra.

Anläggningen ligger i Storfors, centralt med mindre än 30 mil från vardera Stockholm, Göteborg och Oslo.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt 14001.

Våtkemi

En central del av processen är att omvandla fasta salter till hydroxidslam för deponering och att neutralisera flytande sura och basiska avfall, där tungmetaller fälls ut som metallhydroxider i slammet. Efter pressning i filterpressar genomgår slammet vattenrening och de resulterande metallhydroxiderna deponeras på anläggningens egna deponi för farligt avfall.

I anläggningen tar vi hand om industrins fasta och flytande oorganiska avfall såsom:

Koncentrerade syror och baser
Betbad
Sura och alkaliska sköljbad
Avfall innehållande sexvärt krom
Alkaliska avfettningsbad
Metallhydroxidslam
Fasta salter

För frågor och priser

Platschef

Mikael Bröll

Key Account Manager

Hans-Erik Trulsson

Scroll to Top