Linköping

Tannefors

PÅ EN STRATEGISKT CENTRAL PLATS I LINKÖPING

Med centralt läge, precis norr om Linköpings flygplats, ligger vår Mottagnings- & Behandlingsanläggning i Linköping. Här har vi goda kommunikationer åt alla väderstreck samt bara några minuter till E4:an. 

Öppettider

Mån-Fre
Lör-Sön
06:30-16:00
Stängt

Vissa avvikelser till öppettiderna kan variera, vänligen kontakta oss om ni önskar att besöka oss utöver dessa tider

Här mottager vi massor i form av:

Massor underskridande Naturvårdsverkets riktvärden för Farlig Avfall
Betong
Tegel
Klinker
Keramik
Spårballast

Mottagning av schaktmassor i avfallsklasserna MKM och IFA

Betong
Tegel
Asfalt
Jord och schakt
År 2020 så fick vår anläggning på Tannefors i Linköping utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare för hur vi arbetar med den cirkulära ekonomin i masshantering. Här hanterar vi ca hundra tusentals ton per år åt företag i Linköpings närområde.

Vi erbjuder återfyllningsmaterial och har tillgång till färdiga produkter som kan nyttjas i eran entreprenad. Vi innehar:

Betong
Krossprodukter
Anläggningsjord
Tegel

EWGroup AB jobbar utefter de krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på en deponiverksamhet. Vi har täta kontakter med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk.

Har du massor som du behöver bli av med ska du fråga oss, vi kan hjälpa till med det!
Är du osäker på vad dina massor innehåller fråga oss, vi kan hjälpa dig med analyser, laktester med mera.

Daniel Edlund

Platschef

Rickard Myrén

Försäljning

Scroll to Top