Entreprenadstjänster

Vi underlättar er vardag genom att erbjuda
allt från anbud till färdigt uppdrag

Entreprenadstjänster

Vi underlättar er vardag genom att erbjuda allt från anbud till färdigt uppdrag

Räckvidd

Med ett stort kontaktnät gör att vi med enkelhet kan utföra arbeten i hela landet och möta projektets omfattning och täcka behovet

Partnerskap

Genom våra etablerade kontakter med ett brett spektrum av entreprenadföretag kan vi säkerställa tillgång till extra resurser och expertis

Trygg hantering

Genom att ta ansvar för hela processen, från kontakt med myndigheter till slutdokumentation, säkerställer vi en sömlös hantering

Marksanering och projektledning

För projekt, stora som små

Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt.
En stor maskinpark och personal med lång erfarenhet
Utöver vår egen kompetens och kapacitet så har vi kontakt med de flesta entreprenadföretagen som nyttjar våra anläggningar
Tillsammans med dessa duktiga företag kan vi växa efter behov och på så sätt säkerställa den kapacitet som efterfrågas.

EWGroup ser till att de förorenade massorna hanteras på ett korrekt sätt med den uppföljning och de åtgärder som krävs i varje specifikt projekt.

Projektledning
Markundersökning och provtagning
Karakterisering och klassificering
Entreprenad och sanering
Hantering, bortskaffande, mottagning och återställande
Dokumentation och säkerställande av spårbarhet
Myndighetskontakt och rapportering

Kontakt

Har du frågor kring utförande av marksanering och hur vi kan hjälpa till, kontakta oss så berättar vi mer.

Rickard Myrén

Vi arbetsleder och utför alla delar från myndighetskontakter och provtagning till slutdokumentation till kund och myndighet.

Vi säkerställer att arbetet utförs från A till Ö och vet att varje projekt har sina egna förutsättningar.

Maskintjänster

Vi innehar en stor och modern maskinpark med bland annat grävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer, sorterverk och dumprar.
Vid behov så kan vi självklart vara behjälpliga med alla typer av maskintjänster. 

Transport & logistik

Vi kan tillhandahålla transport och logistiklösningar till samtliga av våra anläggningar.
Tillsammans med våra samarbetspartners skräddarsyr vi logistiklösningar
Våra samarbetspartners har erforderliga tillstånd och följer de bestämmelser som finns kring hantering och transport av förorenade massor.
Vi säkerställer ett korrekt omhändertagande med dokumenterad spårbarhet.

För mer information och priser

Kontakt

Rickard Myrén

Scroll to Top