Återvinningsanläggningar

Vi driver våra egna mottagningsanläggningar och säkerställer att allt material hanteras korrekt

Återvinningsanläggningar

Vi driver våra egna mottagningsanläggningar och säkerställer att allt material hanteras korrekt

Noggrann hantering

Hantering av allt inkommande material för att säkerställa maximal återanvändning och återvinning.

Strategisk placering

Våra anläggningar är strategiskt placerade i nära anslutning till marknaden med goda förbindelser för våra kunder.

Lokal återvändning

Material som inte kan återgå till marknaden återanvänds främst som konstruktionsmaterial, helst lokalt.

Lär känna våra

ANLÄGGNINGAR

Storfors

Värmland

Tannefors

Linköping

Snebro

Nykvarn

Ett cirkulärt tänkande

Hållbarhetsdriven lösning som säkerställer att allt material omhändertas korrekt.

Vi har med oss det cirkulära tänket från början och vill att så lite som möjligt av massorna ska behöva gå för deponering.

Vi strävar efter att utföra denna återanvändning lokalt. Detta möjliggör effektiv logistik och minskar transportavstånden, vilket minskar vår miljöpåverkan.

Hantering av material

Vi tar emot ett brett utbud av bygg- och rivningsmaterial samt erbjuder även återvunnet material lämpligt att ta med vid returtranporter.

Omnämns inte det ni söker så tar vi gärna del av förfrågan så kan vi förhoppningsvis vara behjälpliga även med det. 

Här finner ni exempel på material som vi hanterar:

Förorenad betong och tegel
Förorenad klinker och keramik.
Entreprenadsberg och spårballast.

Kontakt

För mer information och priser, kontakta: Mikael Pryssgård

Scroll to Top