Värmland

Storfors

EN DEPONI MED LJUS FRAMTID

Vid vår farligt-avfallsanläggning i Storfors har verksamheten bedrivits sedan början på 70-talet. Anläggningen genomgår nu en modernisering och två nya etapper, en för farligt avfall (FA) och en för icke-farligt avfall (IFA), är under konstruktion. 

Öppettider

Mån-Fre
Lör-Sön
06:30-16:00
Stängt

Vissa avvikelser till öppettiderna kan variera, vänligen kontakta oss om ni önskar att besöka oss utöver dessa tider

Även om deponin funnits under lång tid är den en modern klass-1 deponi. Storfors deponi tillhör även en utav de säkraste deponierna i Sverige på grund av sitt geologiska läge och företagets kunskap.

Etapperna är konstruerade med en tät bottenkonstruktion med upp-samlingsbrunnar för lakvatten. Lakvattnet från brunnarna samlas upp, analyseras och transporteras till behandlingsanläggning som renar vattnet innan det återförs till kretsloppet.

Här hanterar vi det mesta inom:

Förorenade schaktmassor
Metallhaltiga saneringsrester
Metallhydroxidslam
Fyllnadsmassor
Blästersand

EWGroup AB jobbar utefter de krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på en deponiverksamhet. Vi har täta kontakter med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk.

Har du förorenade massor som du behöver bli av med ska du fråga oss, vi kan hjälpa till med det! Är du osäker på vad dina massor innehåller fråga oss, vi kan hjälpa dig med analyser, laktester med mera.

Mikael Pryssgård

Entrepenadschef

Lena Saikoff

Försäljning

Scroll to Top