Vi har verktygen och kunskapen

Med mer än tre decenniers erfarenhet av att hantera avfall är vi det självklara valet när miljön sätts i första rummet. Vi har kompetensen och de tekniska resurserna för att kunna erbjuda tjänster inom avfallshantering, marksanering, provtagning och vattenrening, samt projektledning och försäljning. På så vis kan vi erbjuda såväl helhetslösningar som enskilda tjänster.

Vårt huvudkontor ligger i Norrköping med säljkontor från Nykvarn till Malmö.

Vi är självklart certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

Germundia Holding

EWGroup är ett helägt dotterbolag till Germundia Holding AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen