EWGROUP

Ett innovationsbaserat teknikföretag inom alla former av markmiljöfrågor

Hållbarhet

Cirkulär ekonomi

Modern teknologi

Centralt läge

Engagemang

Lita på oss för att ta hand om ditt avfall på ett ansvarsfullt och effektivt sätt

Vi på EWGroup är stolta över vår långa erfarenhet av att hantera avfall och vi sätter alltid miljön i första rummet. Med vår kompetens och tekniska resurser kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster inom avfallshantering, marksanering, provtagning, vattenrening och projektledning.

Vi driver våra egna anläggningar och säkerställer att allt material som vi omhändertar hanteras korrekt.

Med ett brett kontaktnät och kännedom om marknaden sluttäcker vi landets deponier en efter en.

Anläggningen har utvecklats under åren för en större kapacitet och ett möjliggörande för bredare behandling.

Vi underlättar er vardag genom att erbjuda allt från anbud till färdigt uppdrag. Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt.

Lär känna våra

ANLÄGGNINGAR

Storfors

Värmland

Tannefors

Linköping

Snebro

Nykvarn

Importinstruktioner

Kostnadsfri offert

Avfallsdeklaration

Kontaktinformation

Ett cirkulärt tänkande

Vi främjar ett cirkulärt flöde genom att behandla mottaget material som återvunnet material.

Vi strävar efter att hantera allt material på våra egna mottagningsanläggningar med omsorg och precision för att främja ett cirkulärt tänk.
Vårt mål är att minimera deponering genom att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt.
Vi strävar efter att utföra denna återanvändning lokalt. Detta möjliggör effektiv logistik och minskar transportavstånden, vilket minskar vår miljöpåverkan.

Materialmottagning

Vi på EWGroup är stolta över vår långa erfarenhet av att hantera avfall och vi sätter alltid miljön i första rummet. Vi bedriver en hållbarhetsdriven lösning som säkerställer att allt material omhändertas korrekt.

Vi behandlar noga allt inkommande material för att maximera återanvändning och återvinning.
Det material som inte kan återgå till marknaden används huvudsakligen som konstruktionsmaterial för att täcka över gamla, ej godkända deponier

Etablerat företag inom cirkulär ekonomi

Vår förmåga att erbjuda högkvalitativa och miljövänliga tjänster till våra kunder, säkerställer vi med hög standard och certifiering. Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder:

Helhetslösningar
Enskilda tjänster
Projektledning
Marksanering
Avfallshantering

Referenser

Tidigare projekt

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Scroll to Top