Sluttäckning av deponier

En nödvändig åtgärd för miljöskydd
och hälsosam samhällsutveckling

Sluttäckning av deponier

En nödvändig åtgärd för miljöskydd och hälsosam samhällsutveckling

Miljö- & Hälsoskydd

Genom att genomföra sluttäckning av deponier skyddar vi miljön från föroreningar och minskar risken för hälsofarliga konsekvenser.

Resursoptimering

Genom att använda befintlig kunskap och erfarenhet kan vi optimera resursanvändningen och effektivisera sluttäckningsprocessen.

Avlastning

Genom att erbjuda att ta över ansvaret avlastar vi er och ser till att främja vårt samarbete för att uppnå miljömål och säkerställa sanering

Sluttäckning av deponier

Vi påskyndar sluttäckningen och säkerställer att den är korrekt utförd och uppfyller kraven!

I Sverige finns ett stort antal nedlagda, aktiva eller delvis avslutade deponier.

Utan genomförd sluttäckning till dagens standard medför dessa stor risk till att urlakning av miljö- och hälsofarliga gifter till vårt grundvatten.

Modern sluttäckning av en deponi

För att sluttäcka en deponi till dagens standard måste den vara rätt konstruerad och kontinuerligt efterhållas och undersökas efter en genomförd sluttäckning.

Vi har lång erfarenhet och kunskapen om hur en modern sluttäckning av en deponi ska genomföras. Detta tillsammans med vårt breda kontaktnät och marknadskännedom om pågående saneringsprojekt gör att vi på kort tid kan få in de massor som behövs för konstruktion och kan sluttäcka landets deponier en efter en.

För att sluttäcka en deponi måste den vara rätt konstruerad med:

Fallhöjder
Tätskikt
Vattenavrinning
Lakvattenuppsamling
Tidigare

UPPDRAG

Björkholmens deponi

Sluttäckning av Björkholmens deponi på uppdrag av Norrtäljes kommun.

Frutorps deponi

Alternativ till sluttäckning

Alternativet till sluttäckning är sanering av den mark där deponin befinner sig, detta är ofta det enda alternativet om den är lokaliserad i ett område där det planeras eller redan finns byggnation.

Detta medför ofta stora kostnader för den som har det tilldelade ansvaret, vilket idag är en stor barriär till att säkerställa att dessa deponier inte förorenar vår miljö och hälsa.

Här hjälper vi till genom att ta över ansvaret helt eller delat med den som nu har ansvaret.

Vi påskyndar sluttäckningen och säkerställer att den är korrekt utförd och uppfyller kraven

Kontakt

För mer information och priser, kontakta: Mikael Pryssgård

Scroll to Top