Om företaget

EWGroup AB bildades i april 2013 och har sedan starten arbetat för att utveckla nya möjligheter och arbetssätt när det gäller miljösaneringar. Vi har över tre decenniers erfarenhet av att hantera avfall och ser oss som det självklara valet när miljön sätts i fokus.

Vi har kompetensen och de tekniska resurserna att kunna erbjuda tjänster inom avfallshantering, marksanering, provtagning och vattenrening samt projektledning och försäljning.

I juli 2014 förvärvades Miljöbolaget i Svealand AB som har sitt säte i Storfors. Bolaget bestod av en deponi och en våtkemsfabrik, en anläggning med stor potential. Miljöbolaget har sedan 70-talet utvecklats från ett litet lokalt företag till att idag vara ett unikt och landsomfattande miljöserviceföretag.

EWGroup AB startades under namnet European Wenture Group AB men namnändrades till EWGroup 2016.

I samband med köpet av Miljöbolaget i Svealand AB startades Germundia Holding AB där EWGroup/Miljöbolaget ingår. Per Lindqvist är sedan hösten 2020 ensam ägare i koncernen.

EWGroup AB (556927-3401) och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) med huvudkontor i Linköping har fusionerats per den 4 september 2020. Vi är självklart certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

sigill-1.jpg
EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

Germundia Holding

EWGroup är ett helägt dotterbolag till Germundia Holding AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen