SLUTTÄCKNING AV DEPONIER

Sluttäckning av deponier

I Sverige finns ett stort antal nedlagda, aktiva eller delvis avslutade deponier. Utan genomförd sluttäckning till dagens standard medför dessa stor risk till att urlakning av miljö- och hälsofarliga gifter till vårt grundvatten.

För att sluttäcka en deponi måste den vara rätt konstruerad med fallhöjder, tätskikt, vattenavrinning, lakvattenuppsamling samt att den kontinuerligt måste efterhållas och undersökas efter genomförd sluttäckning.

Vi har lång erfarenhet och kunskapen om hur en modern sluttäckning av en deponi ska genomföras. Detta tillsammans med vårt breda kontaktnät och marknadskännedom om pågående saneringsprojekt gör att vi på kort tid kan få in de massor som behövs för konstruktion och kan sluttäcka landets deponier en efter en.

Alternativ till sluttäckning

Alternativet till sluttäckning är sanering av den mark där deponin befinner sig, detta är ofta det enda alternativet om den är lokaliserad i ett område där det planeras eller redan finns byggnation. Detta medför ofta stora kostnader för den som har det tilldelade ansvaret, vilket idag är en stor barriär till att säkerställa att dessa deponier inte förorenar vår miljö och hälsa.

Här hjälper vi till genom att ta över ansvaret helt eller delat med den som nu har ansvaret.

Vi påskyndar sluttäckningen och säkerställer att den är korrekt utförd och uppfyller kraven!

This image for Image Layouts addon
Sluttäckning av Björkholmens deponi på uppdrag av Norrtäljes kommun.
This image for Image Layouts addon
Sluttäckning av Frutorps deponi på uppdrag av Flens kommun.

Frutorps deponi, Flen

SLUTTÄCKNING ÅT FLENS KOMMUN AV FRUTORPS DEPONI
I Flens kommun sluttäcker vi Frutorps deponi på uppdrag åt kommunen. Entreprenadens syfte är att täcka det tidigare deponerade avfallet och terrassera deponin så att lakvatten från det tidigare deponerade avfallet minimeras.

Här erbjuder vi mottagning av massor lämpliga för terrassering, avjämning och skyddsskikt, i form av;

Massor underskridande naturvårdsverkets riktvärden för MKM, samt 

Massor underskridande naturvårdsverkets riktvärden 3 x MKM.

Här erbjuder vi mottagning av massor lämpliga för terrassering, avjämning och skyddsskikt.

Björkholmens deponi, Salmunge

SLUTTÄCKNING ÅT NORRTLJES KOMMUN AV BJÖRKHOLMENS DEPONI
I Norrtälje kommun, sluttäcker vi Björkholmens deponi på uppdrag åt kommunen. Entreprenadens syfte är att täcka det tidigare deponerade avfallet och terrassera deponin så att lakvatten från det tidigare deponerade avfallet minimeras.

Här erbjuder vi mottagning av massor lämpliga för terrassering, avjämning och skyddsskikt.

Kontakt

För mer information, kontakta:
Mikael Pryssgård

mpr@ewgroup.se

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen