ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR

Återvinningsanläggningar

Vi driver våra egna mottagningsanläggningar och säkerställer att allt material som vi omhändertar hanteras korrekt, vi har med oss det cirkulära tänket från början och vill att så lite som möjligt av massorna ska behöva gå för deponering. 

Anläggningar ligger i nära anslutning till marknaden med goda förbindelser för våra kunder. 

Det material som går in till oss genomgår en behandling, det material som inte kan återgå till marknaden som återvunnet nyttjas i huvudsak som konstruktionsmaterial för sluttäckning av gamla ej godkända deponier, helst lokalt.  

Exempel på material som vi hanterar;

  • Förorenad Jord, Schakt.
  • Förorenad Betong, Tegel, Klinker, Keramik.
  • Entreprenadsberg, Spårballast.

Omnämns inte det ni söker ovan så tar vi gärna del av förfrågan så kan vi förhoppningsvis vara behjälpliga även med det. 

Vi erbjuder även återvunnet material lämpligt att ta med vid returtranporter.

EWGroup Anläggningar – 010-188 66 80

Image
Image
Image
Image

Kontakt

För mer information och priser, kontakta:
Mikael Pryssgård

mpr@ewgroup.se

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen