Image
VATTENRENING

Egna mobila vattenreningsanläggningar utvecklade för sedimentation, avskiljning och filtrering. Filtermedierna anpassas efter typ av föroreningar samt flöde.

Image
PROJEKTLEDNING INOM ENTREPRENAD OCH ANLÄGGNING

Projektledare och provtagare med många års erfarenhet, som dokumenterar och håller i myndighetskontakter i samband med sanering. Egna fältinstrument såsom HID (jonisering), PID (flyktiga ämnen) och XRF (metaller) samt borrutrustning för markprover.

Image
TRANSPORT- OCH LOGISTIKTJÄNSTER

Vi kan vara behjälpliga med optimerade logistiklösningar. Möjlighet till hantering och omlastning av diverse avfall bland annat på kombiterminalen i Nybro.

Image
SLUTTÄCKNING AV DEPONIER

För närvarande utför vi sluttäckningen av gamla Björkholmens deponi på uppdrag av Norrtälje kommun.

Image
MOTTAGNING OCH SLUTDISPONERING AV FÖRORENADE MASSOR OCH AVFALL

Tillgång till egna och samarbetspartners mottagningsanläggningar för slutdisponering av förorenade massor (Inert, KM, MKM, IFA) samt egen deponeringsanläggning för farligt avfall.

Image
FÖRBEHANDLING AV FÖRORENADE MASSOR

Sortering, jordtvätt, biologisk behandling samt termisk behandling genom partnerskap

Image
UTVECKLING

Ständig utveckling av interna processer samt inom behandling av industrins avfall samt nyttiggörande av mark och optimerad masshantering.

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

Germundia Holding

EWGroup är ett helägt dotterbolag till Germundia Holding AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen